Alleen de Nachtegaal ...

"OMDAT HET VERHAAL VAN DEZE STERKE RUSSISCHE VROUWEN NOOIT VERLOREN MAG GAAN"

 

17 november in Venlo wordt de film "Liefde is aardappelen"  vertoond. Zie ook menu " Liefde is aardappelen" 

 

reactie op lezing in Venlo:  

" Wat een indrukwekkende lezing! De mensen die ik gesproken heb, zijn zeer onder de indruk. Mijn partner is het boek aan het lezen. Dit is een verhaal dat je nooit kwijt wordt. Met heel diep respect voor mevrouw Olga, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze geschiedenis doorgegeven kan worden aan de wereld. Maar ook, dat ze zo een positieve uitstraling heeft. Zo zie je maar weer, dat je gevormd wordt door de manier waarop je met tegenslagen in jouw leven omgaat. Wat zij en haar familie en haar vriendinnen meegemaakt hebben is bijna onmenselijk en toch: wat een prachtvrouw!

Wat de presentatie betreft: ik heb al veel gezien en gehoord, maar deze presentie is echt super, Een heel goed samenspel tussen de spreker en degene die de beelden op het doek laat zien! En dan die prachtige muziek en zang van de vrouwen......Heel indrukwekkend. Dit is de site over het boek " Alleen de nachtegaal ..." het levensverhaal van Olga Levels Medwedowa en haar Russische vriendinnen die door de Tweede Wereldoorlog in Nederland terecht zijn gekomen.


zie ook video op YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=58NN8dzxIyw&feature=player_embedded

Het boek beschrijft het levensverhaal van Olga Levels Medwedowa (1925-2013). Zij is een van de Russische vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Beesel terecht is gekomen en er altijd is blijven wonen. Deze Russische vrouwen hebben na de oorlog een vereniging, "de Trojka", opgericht. De Trojka-vrouwen organiseerden vaak Russische avonden voor Russinnen uit de hele provincie. Maar het was vooral een gezelligheidsvereniging waar de vrouwen, die allemaal dezelfde geschiedenis deelden, samen konden zijn: samen praten, samen lachen, samen zingen en samen hun verdriet delen.De vrouwen werden geboren in het Rusland van Lenin. Ze groeiden op onder het terreurbewind van Stalin. Ze werden gedwongen om als slavin ("Ostarbeiterin") te gaan werken in het Duitsland van Hitler. Daar hebben ze Nederlandse jongens (door de "Arbeitseinsatz") leren kennen met wie ze op het einde van de oorlog de grens over zijn gevlucht. Ze kwamen in Nederland waar ze trouwden en kinderen kregen.

 


De vrouwen moesten na al deze verschrikkingen proberen te integreren in een voor hen vreemd land, in onwetendheid over wat er met hun familieleden was gebeurd. Hun leven ging niet over rozen. Maar uiteindelijk vonden al deze "Russische maedjes" hun weg in de Beeselse gemeenschap.

 

Olga's kleinzoon Rob Dijcks tekende haar levensverhaal op en vulde het aan met gegevens uit de literatuur.

Het boek is rijk geillustreerd met vele foto's uit het archief van Olga Levels. Het verhaal wordt aangevuld met gegevens uit de literatuur zoals beschijvingen van de "Holodomor" (Kunstmatige Hongersnood), "dekoelakisatie", "Ostarbeiterinnen", "Arbeitseinsatz", "Evacuatie" en "Displaced Persons".

 

Olga vond het belangrijk dat haar levensverhaal, en het verhaal van al die Russische vrouwen die door de Tweede Wereldoorlog in Nederland terecht zijn gekomen, nooit verloren zou gaan. Ze hoopte vurig dat haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nooit zouden hoeven meemaken wat zij had meegemaakt.

 

 De titel van het boek is gebaseerd op een Russisch Lied, "het Heimweelied van de nachtegaal" en speelde een belangrijke rol in het leven van Olga.  


 

De eerste druk van het boek was op zeer korte tijd uitverkocht. Vanaf 19 juli 2014 is er een tweede druk beschikbaar.

  

 Rob Dijcks geeft ook lezingen over deze Russische vrouwen. Het is niet alleen het verhaal over Olga Medwedowa maar ook over Luba Kromendowskaja,  Wassilina Schornobriwa,  Klara Holowko, Annieschka Kononenko en Sjoera Drobotowa en aan al die sterke Russische vrouwen wier verhaal niet verloren mag gaan.   

 

zie ook  http://www.oosnaer.nl/opmaak/activiteiten-2015/activiteiten-2015.htm        

      Zie "Lezingen"  voor meer informatie

 

 
Er verscheen naar aanleiding van dit boek een artikel in Dagblad de Limburger (5 mei 2014) en een verslag op L1 tv ("het vergeten verhaal van de Russische vrouwen in de grensstreek") Zie ook "in de pers"  .

http://www.l1.nl/nieuws/254656-vergeten-verhaal-van-russische-vrouwen-grensstreek

T

Tijdens de Expositie "oorlogsleid tusse Maas en Pruse bos"  van de Heemkunde Vereniging Maas en Swalmdal was er ook aandacht voor de Russische Vrouwen die in regio terecht zijn gekomen.

 

In het jaarboek 34 van de Heemkunde vereniging Maas en Swalmdal gaat het hoofdstuk "Twee vaderlanden"  (p138-150) over de Russische dwangarbeidsters.


Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van bevrijdingsdag 5 mei 2016 in Reuver verzorgde Dijcks een toespraak met de titel "De vrijheid omarmd" 

 

 

Wilt u een exemplaar van het boek  'Alleen de nachtegaal..." bestellen, mailt u dan naar robdijcks@gmail.com voor meer informatie.


Het boek is ook verkrijgbaar bij:

Boekhandel Plantage in Roermond 

Boekhandel Boom in Roermond 

Boekhandel Krings in Sittard

 

 

Het boek kan echter ook per post naar u verzonden worden! Mail hiervoor naar robdijcks@gmail.com

 


" Alleen de nachtegaal...."

auteur: R. Dijcks

eerste druk mei 2014

tweede druk juli 2014


ISBN 978-90-822177-0-4